Browsing Archives

התפזר

הִתפַּזֵר – התרחק מהמרכז, היה במקום אחד ועכשיו הוא במקומות רבים

השורש: פ.ז.ר

שם הפועל: לְהִתפַּזֵר

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַזֵר

דוגמאות:

הילד שבר את הכוס. החלקים התפזרו בכל החדר.

העם היהודי התפזר לארצות רבות.

המשפחה שלנו מְפוּזֶרֶת בכל הארץ.

אחרי הקונצרט הקהל התפזר בשקט.

המשטרה פיזרה את ההפגנה. המפגינים לא מיהרו להתפזר.

הילד פיזר את כל הצעצועים על הרצפה. ההורים עזרו לו לאסוף אותם ולשים אותם במקום.

הגשם התפזר לדרום.

הוא אוהב לפזר כספים.

הוא איש מפוזר. הוא שוכח איפה הוא שם את הדברים.

 

הערך התפזר נמצא בידיעות: 30.05.19, 07.12.20, 31.12.20, 07.01.2107.04.22