Browsing Archives

התחייב

הִתחַייֵב – הבטיח לעשות משהו

השורש: ח.י.ב

שם הפועל: לְהִתחַייֵב

שם הפעולה: הִתחַייְבוּת

חַייָב –  צריך לעשות משהו

         צריך לתת למישהו כסף

         צריך להחזיר למישהו כסף או דבר 

         השופט החליט שהוא חייב בדין

שם תואר בבניין פועל: מְחוּיָב

שם עצם: מְחוּיָבוּת

 

דוגמאות:

הוא חייב לי 100 שקלים. הוא יחזיר את החוב בפגישה הבאה שלנו.

הם חייבים לבנק 10,000 שקלים. הבנק גובה ריבית גבוהה מאוד והחוב גדל וגדל.

הוא התחייב בפניי לסיים את העבודה עד אפריל.

יש לו התחייבויות רבות. לכן הוא לא יכול לנסוע לחו"ל ליותר משבוע.

לא אוכל להגיע לחתונה שלכם בשל התחייבויות קודמות.

הוא שלח להם התחייבות בכתב.

הוא לא מוכן להתחייב להתחתן אתה. היא תעזוב אותו, כנראה. 

 

הערך התחייב נמצא בידיעות: 

10.08.1614.09.1617.11.1606.07.1707.11.1720.12.1725.04.18

01.05.1801.05.1829.05.1801.08.1830.04.1901.05.19, 03.10.19, 14.11.19, 02.12.19, 15.01.20, 25.01.20, 26.02.20, 07.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 06.04.21, 07.04.21, 12.04.21, 29.04.21, 13.06.21, 29.06.21, 13.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 20.01.22, 14.02.22, 28.03.22, 10.08.22, 23.10.23, 01.11.23, 22.11.23, 10.12.23, 25.12.23, 19.03.24, 11.04.24, 23.05.24