Browsing Archives

הקשר

הֶקשֵר – קונטקסט, זיקה, יחס, קשר בין דברים

דוגמאות:

צריך לקרוא את הדברים בהקשר שבו נכתבו.

השר אמר בריאיון בטלוויזיה: לא לכך התכוונתי. דְבָרַיי הוּצאוּ מֵהֶקשֵרָם!

 

הערך הקשר נמצא בידיעות: