Browsing Archives

הפריד

הִפרִיד – נִיתֵק משהו מדבר שהיה מחובר אליו

השורש: פ.ר.ד

שם הפועל: לְהַפרִיד

שם הפעולה: הַפרָדָה

שם תואר: מוּפרָד

הַפְרָדַת רָשוּיוֹת: עיקרון בדמוקרטיה שבא לשמור על הפרדה בין הרשות החוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט).

 

דוגמאות:

הדיאטנית אמרה לי להפריד בין חלבונים ופחממות.

אי אפשר להפריד ביניהם. הם כל הזמן יחד.

זה חוף רחצה מופרד – לנשים ולגברים.

 

הערך הפריד נמצא בידיעות: 14.07.1608.11.1710.11.1709.12.1706.01.1820.06.18, 12.08.1910.11.19, 14.07.21, 19.10.21

 

הפריז

הִפְרִיז – עשה יותר מידי, בכמות גדולה מִדַי, הגזים

השורש: פ.ר.ז

שם הפועל: לְהַפְרִיז

שם הפעולה: הַפְרָזָה

שם תואר: מוּפְרָז

כמות מוּפְרֶזֶת – כמות גדולה מידי

שתייה מוּפְרֶזֶת, אכילה מוּפְרֶזֶת

מהירות מוּפְרֶזֶת

 

הערך הפריז נמצא בידיעות: 09.04.18, 20.02.20, 28.05.20, 02.01.22

 

 

 

 

הפריך

הִפְרִיך – הראה שהדברים אינם אמת, שהם שגויים

השורש: פ.ר.ך

שם הפועל: לְהַפְרִיך

שם תואר: מוּפְרָך

מַפְרִיכִים שְמוּעָה, מפריכים טענה

טענה מוּפְרֶכֶת – טענה שלא מתאימה לעובדות

 

הערך הפריך נמצא בידיעות: 14.01.1814.02.1824.06.18, 11.02.21

 

 

 

 

 

הפריע

הִפרִיעַ – לא אִפשֵר לדבר לקרות, בגללו הדבר היה קשה יותר

השורש: פ.ר.ע

שם הפועל: לְהַפרִיעַ

שם הפעולה: הַפרָעָה

שם הפועל בבניין התפעל: הִתפָרֵעַ – התנהג בצורה לא נורמלית, באלימות.

הַפְרָעָה נַפְשִית – בעיה פסיכיאטרית

 

דוגמאות:

התלמיד הפריע בשיעור. המורה הוציאה אותו מהכיתה והזמינה את ההורים שלו.

סליחה, אתה יכול לדבר יותר בשקט, בבקשה, זה מפריע!

 

הערך הפריע נמצא בידיעות: 27.11.1608.02.1707.03.1727.06.1716.10.1722.12.1722.05.1822.06.18, 09.02.20, 12.05.21, 16.02.22, 21.03.22, 05.12.23, 20.12.23, 19.02.24, 01.03.24, 31.03.24, 03.06.24