Browsing Archives

העריך

הֶעֱרִיך – אמר מה הוא חושב שהיה או יהיה, מה הערך של הדבר, אמר שהדבר בעל ערך רב

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לְהַעֲרִיך

שם הפעולה: הַעֲרָכָה

 

דוגמאות:

אני מעריכה שהפגישה תימשך שעה. קשה לדעת.

המנהל ביקש מהעובד להעריך מה התקציב הדרוש לפרויקט ומה הסיכויים של הפרויקט להצליח.

ההערכה שלו הייתה נכונה. הוא לא טעה.

אני מעריך מאוד את מה שעשית בשבילי.

יש לנו הערכה גדולה למורה של הבת.

 

הערך העריך נמצא בידיעות: 

26.09.1626.09.1610.10.1630.10.1627.11.16, 27.11.16, 28.11.1608.01.1722.01.1726.03.1718.04.1727.04.1710.05.17, 25.05.1704.06.1703.07.1710.07.17

11.07.1715.10.1710.11.1705.12.1714.01.1805.02.1813.03.1816.04.18,

 24.04.1804.05.1807.05.18,

08.05.1811.06.1822.06.1804.07.1808.07.1831.07.1809.08.1811.10.18,

 18.10.1802.11.1820.11.18,

03.01.1913.01.1915.01.1928.01.1910.02.1921.03.1924.03.1907.04.19

07.05.1921.07.19, 25.07.19, 27.11.19, 05.12.1912.12.19, 07.01.20, 24.02.20, 05.05.20, 26.05.20, 03.06.20, 25.06.20, 09.07.20, 10.12.20, 29.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 12.01.21, 28.02.21, 20.04.21, 04.05.21, 08.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 28.06.21, 04.07.21, 28.07.21, 01.08.21, 11.08.21, 05.09.21, 05.10.21, 26.10.21, 28.01.22, 31.01.22, 06.03.22, 09.03.22, 15.03.22, 20.03.22, 21.03.22, 21.03.22, 04.04.22, 06.04.22, 25.07.22, 08.08.22, 25.10.23, 30.10.23, 02.11.23, 29.11.23, 02.12.23, 02.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 27.12.23, 03.01.24, 11.01.24, 15.01.24, 31.01.24, 11.02.24, 14.02.24, 15.02.24, 25.02.24 12.03.24, 04.04.24, 07.04.24, 11.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 15.04.24, 15.04.24, 22.05.24

 

העריץ

הֶעֱרִיץ – חשב שמישהו אחר הוא משהו יוצא מהכלל

שם עצם: מַעֲרִיץ

שם פעולה: הַעֲרָצָה

הַעֲרָצָה עִיווֶרֶת

 

דוגמאות:

לזמר יש מעריצים רבים שהולכים להופעות רבות שלו. יש לו מועדון מעריצים ומעריצות.

למורה הזאת יש מעריצים.

הוא מעריץ את אחותו הגדולה ועושה כל מה שהיא עושה.

הוא מפקד נַעֲרָץ. החיילים שלו הולכים אחריו בעיניים עצומות.

 

הערך העריץ נמצא בידיעות: 01.08.1604.05.1726.10.17, 09.01.22, 06.02.24, 16.04.24