Browsing Archives

הכרה

הַכָּרָה – Consciousness   וגם: Recognition

נמצא בהכרה, להיות בהכרה, בהכרה מלאה

ההפך: איבד את ההכרה

חזר להכרה

תת הַכָּרָה

וגם:

הִכִּיר ב… – הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

שם עצם: הֶכֵּרוּת

דוגמאות:

החולה היה ללא הכרה במשך שבוע ימים. אחרי שבוע הוא חזר להכרה.

יש מדינות שאינן מכירות בירושלים כבירת מדינת ישראל.

הם לא מכירים זה את זה. עשיתי ביניהם הֶכֵּרוּת.

 

הערך הכרה נמצא בידיעות: 26.06.1608.11.1604.01.17, 21.06.1713.08.1715.08.17,18.10.1725.10.1729.10.17,

29.10.1719.11.1715.11.18, 10.12.19, 09.02.20, 06.12.21, 29.11.23, 18.02.24