Browsing Archives

הכיר ב…

הִכִּיר ב… הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

 

דוגמאות:

20 מדינות הכירו במדינה החדשה.

הפלסטינים לא מכירים בזכות קיומה של מדינת ישראל.

אתה מכיר אותו! הוא אף פעם לא מכיר בטעיות שלו, גם אם כולם אומרים לו שהוא טועה! 

הוא לא מכיר באבהות שלו על הילד שנולד לו מהמזכירה שלו לפני 20 שנה.

 

הערך הכיר ב… נמצא בידיעות: 21.09.1626.09.1628.04.1727.07.1722.11.1706.12.1707.12.1709.12.17,

 19.12.1724.12.1709.01.1822.01.1822.01.1822.01.1828.01.1820.02.18, 08.03.1813.05.1824.05.18,

03.06.18, 16.12.1828.01.19, 22.03.1924.03.1926.3.1907.05.1913.05.19, 20.01.20, 27.01.20, 11.06.20, 26.01.21, 02.03.21, 11.04.21, 11.04.21, 25.04.21, 30.05.21, 06.07.21, 09.11.21, 21.11.21, 22.02.22, 16.03.22, 01.05.22, 01.05.22, 26.10.23, 27.10.23, 07.11.23, 19.02.24, 22.02.24, 20.03.24, 29.05.24