Browsing Archives

היסס

הִיסֵס – לא היה בטוח, התקשה להחליט, hesitate

השורש: ה.ס.ס.

שם הפועל: לְהַסֵס

שם הפעולה: הִיסוּס

הַסְסָנוּת – קושי לקסל החלטות

שם תואר: הַסְסָנִי, מְהוּסָס

הַסְסָן – אדם שמתקשה לקבל החלטות

 

הערך היסס נמצא בידיעות: 14.01.19, 10.12.19, 03.01.24, 27.01.24

 

 

 

היריון

הֵירָיוֹן – 9 חודשים שבהם יש בבטן האישה עוּבָּר 

השורש: ה.ר.ה

שם הפועל: לַהֲרוֹת

בסוף ההיריון האישה יולדת במזל טוב.

אישה הָרָה = אישה בְּהֵריון

העּוּבָּר מתפתח בתוך הרֶחֶם של האישה.

היריון מְרוּבֵּה עוּבָּרִים – היריון שבו יש ברחם האישה יותר מעובר אחד

היריון מחוץ לרחם – מתפתח במקום לא מתאים בגוף האישה

הַפָּלָה – הפסקת היריון

 

הערך היריון נמצא בידיעות: 03.08.1614.08.1626.09.1606.01.17, 20.04.1710.051701.10.17,

09.08.18, 06.01.20, 02.02.21, 06.10.21