Browsing Archives

החליט

הֶחְלִיט  – בחר לעשות דבר אחרי שחשב וגם התייעץ עם אחרים

השורש: ח.ל.ט

שם הפועל: לְהַחְלִיט

שם הפעולה: הַחְלָטָה

הפועל בבניין הופעל עבר: הוּחְלַט

 

החלטה קשה

החלטה היסטורית, החלטה גורלית

החלטת ממשלה, החלטת בית המשפט, החלטות הכנסת

מחליטים החלטה – מקבלים החלטה

אדם הֶחְלֵטי – אדם הבטוח בהחלטה שלו

שם עצם: הֶחְלֵטִיוֹת

שם תואר: מוּחְלָט – אבסולוטי

תואר הפועל: בְּהֶחְלֵט

 

דוגמאות:

הוא מתלבט. קשה לו להחליט.

אני מצטערת על ההחלטה ההיא.

כל יום אני מחליטה להתחיל דיאטה…

בהצבעה היה רוב מוחלט בעד.

אני מבקשת שקט מוחלט!

אני מסכים לדעתך בהֶחְלֵט.

 

הערך החליט נמצא בידיעות:

29.01.1730.01.17, 01.02.1719.03.1720.04.1703.05.1707.05.1704.06.1711.6.17,

31.07.1709.08.17, 09.08.1714.08.1725.09.1728.09.17, 28.09.1701.10.1729.10.1729.10.1710.11.17,

27.11.1729.11.1729.11.1711.12.1717.12.1724.12.1724.12.17, 31.12.1716.01.1823.01.1824.01.18,

01.02.1806.02.1807.02.1811.02.1814.02.1818.02.1818.02.1820.02.18

25.02.1819.03.1820.03.18,

21.03.1827.03.1829.04.1801.05.1813.05.1807.06.1811.06.1826.06.18

02.08.1802.10.1815.10.18,

16.10.1818.10.1822.10.1823.10.1824.10.1825.10.1828.10.1801.11.18

08.11.1811.11.1815.11.18

22.11.1827.11.1829.11.1818.12.1820.12.1823.12.1824.12.1825.12.18,

 27.12.1802.01.1903.01.1928.01.19,

03.02.1904.02.1905.02.1924.02.1925.02.1928.02.1904.03.1911.03.19

12.03.1918.031925.03.19

26.03.1908.04.1910.04.19, 01.05.1913.05.1922.05.1927.05.1928.05.1928.05.1913.06.1913.06.19,

 18.06.1923.06.19,

24.06.1917.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 08.09.19, 15.09.19, 17.09.19, 19.09.19, 26.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 11.11.1921.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 02.12.19, 08.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 15.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 06.01.20, 16.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 25.02.20, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 05.05.20, 07.05.20, 18.05.20, 26.05.20, 09.06.20, 11.06.20, 11.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 07.07.20, 14.07.20, 16.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 08.09.20, 10.09.20, 13.09.20, 13.09.20, 17.09.20, 17.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 22.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 26.11.20, 30.11.20, 07.12.20, 07.12.20, 08.12.20, 09.12.20, 13.12.20, 24.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 12.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 21.02.21, 24.02.21, 02.03.2102.03.21, 04.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 20.04.21, 26.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 05.05.21, 20.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 28.06.21, 28.06.21, 06.07.21, 06.07.21, 08.07.21, 15.07.21, 18.07.21, 20.07.21, 28.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 09.09.21, 25.10.21, 09.11.21, 10.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 25.11.21, 09.12.21, 13.12.21, 16.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 21.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 04.01.22, 04.01.22, 18.01.22, 24.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 08.03.22, 31.03.22, 05.04.22, 09.05.22, 15.05.22, 17.05.22, 01.06.22, 21.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 03.07.22, 05.07.22, 07.07.22, 21.07.22, 26.07.22, 26.07.22, 31.07.22, 10.08.22, 19.10.23, 02.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 06.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 04.01.25, 07.01.24, 11.01.24, 16.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 14.02.24, 25.02.24, 04.03.24, 11.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 20.03.24, 26.03.24, 07.04.24, 14.04.24, 16.05.24, 10.06.24, 20.06.24, 30.06.25, 11.07.24

 

 

 

 

 

 

החליף

הֶחלִיף – לקח דבר אחד במקום דבר אחר

השורש: ח.ל.ף

שם הפעולה: הַחלָפָה

שם עצם: תַחלִיף

שם עצם: חֲלוּפָה – אלטרנטיבה

מחליפים שם, מחליפים עבודה, מחליפים מקום מגורים וכתובת, נחליפים מספר טלפון

 

דוגמאות:

היא מחליפה גברים כמו גרבים.

אני רוצה להחליף אתך מקום מישהו מסתיר לי את המורה.

קניתי לדני מתנה ספר. ביקשתי פתק החלפה כי אני לא יודע אם יש לו הספר הזה. אפשר להחליף בתוך שבועיים מיום הקנייה.

המורה שלנו חולה כבר שבוע. יש לנו מורה מחליפה נחמדה.

אין אדם שאין לא תחליף.

 

 

הערך החליף נמצא בידיעות: 

21.09.1627.11.1612.12.1613.12.16,  16.01.1719.06.1719.01.18

14.03.1826.03.1822.05.1812.06.1824.06.1812.11.1824.02.1930.04.1902.07.19, 24.07.19, 08.08.19, 03.09.19, 12.11.19, 08.03.20, 17.03.20, 20.05.20, 01.06.20, 10.06.20, 11.06.20, 09.07.20, 14.07.20, 22.09.20, 12.11.20, 22.12.20, 03.06.21, 13.06.21, 06.07.21, 15.07.21, 27.07.21, 13.10.21, 27.10.21, 02.11.21, 09.11.21, 16.11.21, 07.12.21, 05.04.22, 11.05.22, 12.05.22, 10.06.22, 21.06.22, 05.07.22, 06.07.22, 02.08.22, 02.08.22, 07.01.24, 22.02.24, 06.03.24, 18.03.24, 10.06.2407.07.24