Browsing Archives

הוזל

הוּזַל – עכשיו הוא זול יותר

שם התואר: זוֹל    ההפך: יקר

בעבר: הוּזַל

בהווה: מוּזַל

בעתיד: יוּזַל

שם הפועל בבניין הִפעִיל: לְהוֹזִיל

שם הפעולה: הוֹזָלָה

דוגמאות:

המחיר הוּזַל פעמיים.

המחיר יוזל בחודש הבא.

יש היום טיסות במחירים מוזלים.

 

הערך הוזל נמצא בידיעות:

30.11.16, 29.05.17, 01.07.1831.12.1801.07.19, 31.01.20, 30.03.20, 31.08.21, 29.11.21, 17.07.22, 01.08.22, 31.05.24

 

הוזלה

הוֹזָלָה – הורדת מחיר כדי שיהיה זול יותר

שם הפועל: לְהוֹזִיל – להוריד את המחיר

הוֹזִיל – הוריד את המחיר כדי שיהיה זול יותר

הווה: מוֹזִיל 

עתיד: יוֹזִיל

שם התואר: זוֹל 

ההפך: יקר

הוּזַל – עכשיו הוא זול יותר

דוגמאות:

יש בחנות הזו מבצעי הוזלה.

זו הוזלה גדולה!

הם הוזילו את מחיר הדירה בעשרה אחוזים, ורק אז קנינו אותה.

הממשלה מחפשת  דרך להוזיל את מחירי הדירות.

 

הערך הוזלה נמצא בידיעות: 01.08.1601.12.16