Browsing Archives

הוזלה

הוֹזָלָה – הורדת מחיר כדי שיהיה זול יותר

שם הפועל: לְהוֹזִיל – להוריד את המחיר

הוֹזִיל – הוריד את המחיר כדי שיהיה זול יותר

הווה: מוֹזִיל 

עתיד: יוֹזִיל

שם התואר: זוֹל 

ההפך: יקר

הוּזַל – עכשיו הוא זול יותר

דוגמאות:

יש בחנות הזו מבצעי הוזלה.

זו הוזלה גדולה!

הם הוזילו את מחיר הדירה בעשרה אחוזים, ורק אז קנינו אותה.

הממשלה מחפשת  דרך להוזיל את מחירי הדירות.

 

הערך הוזלה נמצא בידיעות: 01.08.1601.12.16