Browsing Archives

הודה

1. הוֹדָה ל…על…  אמר תודה

השורש: י.ד.ה

שם הפועל: לְהוֹדוֹת ל…על…

הווה: מוֹדֶה

שם הפעולה: הוֹדָיָה

מודים מקרב לב, מכל הלב

 

דוגמאות: 

אני מודה לך מכל הלב, מקרב לב, מעומֶק הלב, אני אסיר תודה!

הוֹדֵיתי לה על המתנות והיא הוֹדְתָה לי על העזרה שקיבלה ממני.

אני מודה לך על המכתב. אודה לך אם תשלח את המכתב גם למנהל החברה.

הוֹדוּ לַשֵם כי טוב.

2. הודה ב…אמר: נכון! אני עשיתי!

השורש: י.ד.ה

שם הפועל: להודות ב…

שם הפעולה: הוֹדָאָה

מודים באמת, מודים באשמה

מודים בעובדות

 דוגמאות:

– השופט: אתה מודה באשמה?

– הנאשם: אני לא מודה!

– השופט: אתה מודה בעובדות?

– הנאשם: אני מודה בעובדות.

הוא מודה שהוא שיקר לה.

אתה יודע שאני צודק, אבל אתה לא רוצה להודות בכך.

 

הערך הודה נמצא בידיעות:

 22.09.1626.09.1610.11.1610.11.1627.11.1628.11.1608.01.1722.01.17,

 07.03.17,

18.04.1707.05.1708.05.1725.07.1729.10.1707.12.1711.12.1718.12.17

15.01.1819.01.1824.01.18, 01.02.18, 09.02.1806.03.1807.03.1819.03.1814.05.1807.06.1812.06.1813.06.18,

 14.06.1812.07.18,

14.08.1811.10.1821.10.1808.11.1822.11.1811.12.1817.12.1824.12.18, 10.01.1926.02.19, 13.03.1922.03.19,

02.04.1903.04.1915.05.1927.05.1927.05.1904.06.1917.06.1917.06.19, 22.07.19, 10.09.19, 11.11.19, 24.11.19, 28.11.19, 18.12.19, 31.12.19, 06.01.20, 12.01.2025.01.20, 29.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 05.07.20, 17.09.20, 12.01.21, 20.04.21, 02.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 07.07.21, 11.07.21, 12.07.21, 11.08.21, 11.08.21, 18.11.21, 19.11.21, 14.12.21, 15.12.21, 17.01.22, 26.01.22, 31.01.22, 20.06.22, 30.06.22, 21.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 09.08.22, 21.10.23, 21.10.23, 06.11.23, 13.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 11.01.24, 27.01.24, 01.02.24, 14.02.24, 03.03.24, 06.06.24