Browsing Archives

דחה

דָחָה – לא הסכים לקבל, החליט לעשות את הדבר בזמן מאוחר יותר

השורש: ד.ח.ה

שם הפועל: לִדחוֹת

שם הפעולה: דְחִייָה

 לפועל יש שתי משמעויות:

1. לא להסכים, לא להסכים לקבל.

    לדוגמה: מדינות ערב דחו את הצעת האו"ם.

                המנהל דחה את הבקשה שלי לקבל תוספת שכר.

                הגוף של החולה דחה את הלב שהשתילו בו.

2. לעשות משהו אחר כך.

    לדוגמה: הוא דוחה הכול לרגע האחרון.

                הילד דוחה את השיעורים למחר.

                דחינו את הטיול מהיום לשבוע הבא בגלל הגשם.

                שילמתי לו בשיק דָחוּי לחודש הבא.

 

הערך דחה נמצא בידיעות:

10.07.16, 07.08.1626.09.1605.01.1721.03.1728.03.1724.04.1726.04.1727.04.17,

31.07.1706.08.1709.08.17, 14.08.1710.11.1715.11.17, 20.11.1728.11.1719.12.17, 02.01.18, 15.01.18,

18.02.1822.02.1815.04.1828.05.18, 11.12.18, 16.01.19, 17.01.1903.02.19, 21.02.1925.02.1927.02.1904.03.1914.03.1917.03.1908.04.19, 12.05.1903.06.1911.06.1917.06.1923.06.19,

24.06.1925.06.19, 04.09.19, 04.09.19, 05.09.19, 09.09.19, 25.09.19, 30.10.19, 06.11.19, 02.02.20, 12.02.20, 11.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 07.05.20, 11.05.20, 20.05.20, 21.05.20, 28.05.20, 09.06.20, 11.06.20, 28.06.20, 09.07.20, 26.07.20, 05.11.20, 17.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 20.04.21, 25.04.21, 28.04.21, 29.04.21, 02.03.21, 10.05.21, 24.05.21, 24.06.21, 22.07.21, 07.10.21, 13.12.21, 11.01.22, 17.01.22, 24.01.22, 02.02.22, 03.02.22, 14.02.22, 17.05.22, 07.06.22, 29.06.22, 04.07.22, 02.08.22, 11.08.22

 

 

 

 

דיווח

דִיווֵחַ – מסר דוּ"ח על דבר שקרה

מְדַווְחִים ל… על…, מדווחים למישהו על משהו

מְדַווְחִים – מוֹסְרִים דִיווּחַ

דוּ"חַ (ז') – ראשי תיבות: דין וחשבון, רפּוֹרט

רבים: דוּ"חוֹת

מראשי התיבות דו"ח נוצר פועל: לְדַווֵחַ

שם הפעולה: דִיווּחַ

 

דוגמאות:

המנכ"ל הציג להנהלת החברה את הדוּ"חוֹת הכספיים של החברה.

השוטר רשם דוּ"חַ תנועה לנהג שנסע במהירות 120 קמ"ש.  

הנהג קיבל השנה חמישה דוּחוֹת תנועה.

המנהל דִיווֵח להנהלה על התקדמות הפרויקט. אחרי הַדִיווּחַ התקיים דיון.

הַכַּתָב המדיני דִיווֵחַ בחדשות על  הפגישות של ראש הממשלה עם שר החוץ.

 

הערך דיווח נמצא בידיעות:

 10.08.1617.08.1618.09.1622.11.1606.12.1612.01.1712.01.17, 18.01.1707.03.17, 20.03.17, 02.04.1727.04.1710.051705.06.1714.07.1707.08.1608.08.1727.08.17,

 07.09.1702.10.17,

23.10.1709.11.1712.11.17, 23.11.1703.12.17 ,05.12.1718.12.17, 17.01.1817.01.18, 30.01.1804.02.18,

04.02.1813.02.1821.02.1828.05.1805.07.1830.07.18, 14.08.1803.09.1803.09.1803.10.1808.10.18,

11.10.1821.10.1828.10.1802.11.18, 05.11.1820.11.1824.11.1816.12.1820.12.1826.12.1807.01.1810.01.19,

13.01.1914.02.19, 11.03.1918.03.1906.05.1915.05.1901.07.1904.07.1910.07.19, 01.08.19, 01.09.19, 27.10.19, 12.01.20, 12.01.20, 09.02.20, 11.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 27.02.20, 01.03.20, 08.03.20, 05.05.20, 19.05.20, 20.05.20, 27.05.20, 15.07.20, 16.07.20, 16.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 17.09.20, 15.11.20, 24.11.20, 25.11.20, 29.11.20, 11.01.21, 24.01.21, 25.01.21, 02.02.21, 18.02.21, 09.03.21, 17.03.21, 24.03.21, 27.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 19.05.21, 23.05.21, 22.06.21, 28.06.21, 20.07.21, 05.08.21, 14.10.21, 03.11.21, 14.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 11.01.22, 09.02.22, 16.02.22, 03.03.22, 06.03.21, 10.03.22, 15.03.22, 15.03.22, 16.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 23.05.22, 09.06.22, 14.06.22, 29.06.22, 11.08.22, 11.08.22