Browsing Archives

דמיון

דִמְיוֹן – היכולת לחשוב על דברים שלא קיימים במציאות, דברים שבפנטזיה, להמציא סיפורים, Imagination

וגם: דברים שיש להם הרבה תכונות כמעט זהות

השורש: ד.מ.ה

דוגמאות:

יש לו דִמיון פורה. הוא יכול להיות סופר!

זה סיפור דִמיוני. לא אמת!

הילד דומה מאוד לאימא. הוא לא דומה לאבא.

 

הערך דמיון נמצא בידיעות: 06.07.20, 30.07.20, 08.11.20, 14.03.21, 06.06.21, 05.04.24