Browsing Archives

דירג

דֵירֵג מִייֵן וסידר לפי קריטריונים מסוימים

השורש: ד.ר.ג

שם הפועל: לְדָרֵג

שם הפעולה: דֵירוּג

הווה בבניין פועל: מְדוֹרָג

מילים אחרות מהשורש: מַדְרֵגָה, דַרגָה (בצבא, במשטרה, בעבודה)

 

דוגמאות:

מה אני אוהבת יותר? קשה לי לדרג.

תדרג את המטרות שלך לפי סדר החשיבות.

הסופרמרקט הזה הוא הראשון בדירוג הסופרמרקטים הזולים. כדאי לקנות שם.

בית הספר מדורג במקום הראשון בספורט.

 

הערך דירג נמצא בידיעות:

14.07.1610.08.1622.08.1616.11.1629.01.1721.03.17, 12.06.1708.11.1729.05.18,

04.06.18, 24.01.1914.02.1904.03.1916.06.19, 16.06.19, 22.10.19, 21.03.21, 12.08.21, 02.12.21, 17.01.22, 28.01.22, 28.07.22, 31.01.24, 11.02.24, 12.02.24, 29.02.24