Browsing Archives

דוכן

דוּכָן – שולחן קטן או עגלה או חנות קטנה שבהם מוכרים, פּודיום לנואמים לפני קהל

דוכן פלאפל, דוכן בשוק, דוכן בתערוכה

וגם: דוכן הנאשמים, דוכן העדים

 

הערך דוכן נמצא בידיעות: 

06.04.1704.06.1707.08.1707.08.1705.06.1828.06.1826.07.1829.10.1811.06.19, 10.10.19, 07.11.19, 26.05.21, 27.07.21, 10.06.22

 

 

 

 

 

 

 

דומה ל…

דוֹמֶה  ל… – כְּמוֹ, כמעט אותו דבר

ההפך: שונה

כַּדוֹמֶה – וכד', וכו' – ועוד דברים כמו הדברים שהוזכרו

דוגמאות:

הוא דומֶה לאחיו.

היא דומָה לאימא שלה. 

למי התינוק דוֹמֶה?

המחיר של שתי הדירות דומה.

התאומים האלה דומים זה לזה כשתי טיפות מים.

 

הערך דומה ל… נמצא בידיעות:

02.06.1601.12.1607.03.1710.09.1715.10.1705.11.17

22.12.1709.01.1814.02.1827.03.1816.05.1722.05.1805.06.1822.06.18,

 14.08.1809.01.1901.07.19, 09.02.20, 29.06.20, 30.06.20, 25.01.21, 28.04.21, 22.06.21, 01.09.21, 20.12.21, 07.02.22, 08.03.22, 28.06.22, 19.10.23, 10.12.23, 11.01.24, 21.02.24

 

דור

דוֹר (ז) – generation

רבים: דוֹרוֹת

בין – דורי: בין כמה דורות 

 

דוגמאות:

המסורת והמנהגים עוברים מדור לדור.

יש הבדלים גדולים בין הדור הצעיר והדור המבוגר, בין דור הילדים ודור ההורים והסבים.  

אנחנו צריכים לשמור על העולם לדורות הבאים.

בבית הזה גרים ארבעה דורות.

הוא בן הדור השני לשואה.

הוא נולד ב-1948. הוא בן דור תש"ח (שנקרא גם דור הפלמ"ח).

בהגדה של פסח כתוב: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. 

וגם: יש לי מכשיר טלפון "ישן", מהדור השלישי…

 

הערך דור נמצא בידיעות: 20.07.1617.09.1619.09.1620.12.1615.01.1716.01.1701.02.1727.03.17,

 18.04.17

01.05.1720.11.1707.01.1801.02.1807.03.1812.03.1828.06.1810.07.18

02.08.1818.12.1807.02.19,

03.04.1907.05.19, 27.11.19, 17.03.20, 19.04.20, 04.05.20, 04.05.20, 06.07.20, 29.07.20, 07.11.20, 08.11.20, 27.11.20, 03.12.20, 06.02.21, 09.02.21, 11.03.21, 11.04.21 , 21.04.21, 30.07.21, 11.11.21, 09.01.22, 20.01.22, 20.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 20.06.22, 14.07.22, 20.07.22, 21.07.22, 02.11.23, 02.11.23, 10.12.23, 07.02.24, 29.02.24, 05.04.24