Browsing Archives

דור

דוֹר (ז) – generation

רבים: דוֹרוֹת

בין – דורי: בין כמה דורות 

 

דוגמאות:

המסורת והמנהגים עוברים מדור לדור.

יש הבדלים גדולים בין הדור הצעיר והדור המבוגר, בין דור הילדים ודור ההורים והסבים.  

אנחנו צריכים לשמור על העולם לדורות הבאים.

בבית הזה גרים ארבעה דורות.

הוא בן הדור השני לשואה.

הוא נולד ב-1948. הוא בן דור תש"ח (שנקרא גם דור הפלמ"ח).

בהגדה של פסח כתוב: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. 

וגם: יש לי מכשיר טלפון "ישן", מהדור השלישי…

 

הערך דור נמצא בידיעות: 20.07.1617.09.1619.09.1620.12.1615.01.1716.01.1701.02.1727.03.17,

 18.04.17

01.05.1720.11.1707.01.1801.02.1807.03.1812.03.1828.06.1810.07.18

02.08.1818.12.1807.02.19,

03.04.1907.05.19, 27.11.19, 17.03.20, 19.04.20, 04.05.20, 04.05.20, 06.07.20, 29.07.20, 07.11.20, 08.11.20, 27.11.20, 03.12.20, 06.02.21, 09.02.21, 11.03.21, 11.04.21 , 21.04.21, 30.07.21, 11.11.21, 09.01.22, 20.01.22, 20.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 20.06.22, 14.07.22, 20.07.22, 21.07.22, 02.11.23, 02.11.23, 10.12.23, 07.02.24, 29.02.24, 05.04.24