Browsing Archives

דומה ל…

דוֹמֶה  ל… – כְּמוֹ, כמעט אותו דבר

ההפך: שונה

כַּדוֹמֶה – וכד', וכו' – ועוד דברים כמו הדברים שהוזכרו

דוגמאות:

הוא דומֶה לאחיו.

היא דומָה לאימא שלה. 

למי התינוק דוֹמֶה?

המחיר של שתי הדירות דומה.

התאומים האלה דומים זה לזה כשתי טיפות מים.

 

הערך דומה ל… נמצא בידיעות: 02.06.1601.12.1607.03.1710.09.1715.10.1705.11.17

22.12.1709.01.1814.02.1827.03.1816.05.1722.05.1805.06.1822.06.1814.08.1809.01.1901.07.19