Browsing Archives

דומה ל…

דוֹמֶה  ל… – כְּמוֹ, כמעט אותו דבר

ההפך: שונה

כַּדוֹמֶה – וכד', וכו' – ועוד דברים כמו הדברים שהוזכרו

דוגמאות:

הוא דומֶה לאחיו.

היא דומָה לאימא שלה. 

למי התינוק דוֹמֶה?

המחיר של שתי הדירות דומה.

התאומים האלה דומים זה לזה כשתי טיפות מים.

 

הערך דומה ל… נמצא בידיעות:

02.06.1601.12.1607.03.1710.09.1715.10.1705.11.17

22.12.1709.01.1814.02.1827.03.1816.05.1722.05.1805.06.1822.06.18,

 14.08.1809.01.1901.07.19, 09.02.20, 29.06.20, 30.06.20, 25.01.21, 28.04.21, 22.06.21, 01.09.21, 20.12.21, 07.02.22, 08.03.22, 28.06.22, 19.10.23, 10.12.23, 11.01.24, 21.02.24