Browsing Archives

גרם

גָרַם – היה הסיבה למשהו, הביא ל…

שם הפועל: לִגרוֹם

שם עצם: גורם, factor

גורמים נזק, גורמים מחלה, גורמים מוות

עבר בבניין נפעל: נִגְרַם

 

דוגמאות:

קשה לדעת מה גרם למחלה.

הוא הגיע להחלטה אחרי ששקל את כל הגורמים.

הסיבה לתאונה: הגורם האנושי.

מה גרם לו לעזוב את מקום העבודה?

המשטרה בודקת את הנושא עם כל הגורמים: העירייה, משרד התחבורה, משרד הבריאות.

עישון גורם לסרטן.

הטיל נפל בשטח פתוח. למרבה המזל אין נפגעים ולא נגרם נזק.

 

הערך גרם נמצא בידיעות: 31.05.1616.06.1620.06.1624.06.1626.07.1623.08.1605.09.1618.09.16

30.10.1630.10.1627.11.16,

 27.11.1628.11.1630.11.1608.01.1718.01.1729.01.1709.02.1712.02.17

15.03.1716.03.1716.03.1721.03.1721.03.1703.04.1704.04.1718.04.17,

 04.06.1715.06.1716.07.17

16.07.1724.07.1726.07.1729.08.1710.09.1711.09.1712.09.1718.09.17

22.10.1730.11.1717.12.17,

04.01.1814.01.1818.01.1828.01.1830.01.1831.01.1808.02.1811.02.18,

 13.02.1818.02.1822.02.18,

20.03.1826.04.1810.05.1813.05.1813.05.1814.05.1817.05.1821.05.18

22.05.1804.06.1806.06.18,

11.06.1818.06.1819.06.1802.07.1808.07.1824.07.1803.09.1803.09.18

02.10.1807.10.1810.10.18,

15.10.1825.10.1802.11.1806.11.1811.11.1803.12.1820.12.1807.01.19,

 23.01.1928.01.1914.03.19

18.03.1907.05.1926.05.1913.06.1924.06.1930.06.1904.07.1907.07.19,

 08.07.1914.07.1918.07.19,

22.07.19, 09.09.19, 12.09.19, 29.10.19, 06.11.19, 09.02.20, 09.02.20, 20.02.20, 26.03.20, 20.05.20, 04.08.20, 05.08.20, 05.08.20, 16.11.20, 22.11.20, 24.11.20, 01.12.20, 06.12.20, 07.01.21, 21.01.21, 25.01.21, 27.01.21, 25.02.21, 09.03.21, 12.04.21, 20.04.21, 25.04.21, 09.05.21, 25.05.21, 16.06.21, 22.06.21, 30.09.21, 05.10.21, 06.10.21, 26.10.21, 10.11.21, 14.11.21, 21.12.21, 30.12.21, 30.12.21, 02.01.22, 13.01.22, 20.01.22, 13.02.22, 09.03.22, 15.03.22, 04.04.22, 27.04.22, 19.05.22, 07.06.22, 05.07.22, 13.07.22, 18.07.22, 24.07.22, 28.07.22, 03.08.22, 18.10.23, 23.10.23, 05.11.23, 12.11.23, 14.11.23, 19.11.23, 03.12.23, 03.01.24, 04.01.24, 10.01.24, 01.03.24, 06.03.24, 02.04.24, 08.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 23.05.24, 29.05.24, 04.06.24, 05.06.24