Browsing Archives

גירושים / גירושין

גֵירוּשִין / גֵירוּשִים  – הפסקת הנישואין

השורש: ש.ר.ש

שם הפועל: להתגרש

שם התואר: גָרוּש, גְרוּשָה, גְרוּשִים גְרוּשוֹת

דוגמאות:

אחרי עשר שנות נישואין הם החליטו להתגרש.

ההורים שלו גרושים.

הוא נתן לה גט אחרי בקשות רבות.

מאז הגירושין היא גרה בתל אביב.

אתה רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

 

הערך גירושין / גירושים נמצא בידיעות: 30.11.16, 20.06.1715.11.1728.11.1730.07.1806.11.1813.01.1901.07.19, 27.11.19, 06.02.21, 04.05.21

 

גירש

גֵירֵש – אמר למישהו: לך מפה! אסור לך להישאר כאן!

השורש: ג.ר.ש

שם הפועל: לְגָרֵש

שם הפעולה: גֵירוּש

השורש בבניין התפעל: לְהִתְגָרֵש

 

הערך גירוש נמצא בידיעות: 16.07.1717.07.1731.07.1713.09.1720.11.1706.01.1821.01.1823.01.1824.01.18,

27.03.1825.04.1817.05.1816.12.18, 06.08.19, 28.04.21, 28.12.21, 17.01.22, 05.04.22, 06.04.22