Browsing Archives

ברירת מחדל

בְּרֵירַַת מֶחְדָל – default, בחירה שהמחשב עושה באופן אוטומטי אם אין הוראה אחרת

מֶחְדָל – הימנעות מפעולה. ההימנעות יוצרת בעיות קשות ומובילה

במלחמת יום הכיפורים (אוקטובר 1973) היה מחדל מודיעיני. ישראל לא ידעה שעומדת לפרוץ מלחמה ביום הכיפורים.

 

הערך ברירת מחדל נמצא בידיעות: 13.02.1803.04.18, 02.05.21, 09.09.21, 19.11.21

 

 

 

 

ברית

בְּרִית – הסכם, חוזה

רבים: בְּרִיתוֹת

כורתים ברית

ארצות הברית

בַעַל בְּרִית, בן ברית – חבר, אדם או מדינה שיש לך הסכם קבוע אתה ואינטרסים משותפים

בעלת ברית, בת ברית – חברה או מדינה שיש לנו איתה אינטרסים משותפים

ברית מילה – טקס שעורכים לתינוק יהודי בן שמונה ימים

ארצות הברית – U.S.A

ברית המועצות – Soviet Union

 

הערך ברית נמצא בידיעות: 12.01.1722.01.1712.02.1706.01.1810.05.1814.05.1814.05.1826.11.1813.06.19, 27.11.19, 31.03.20, 30.06.20, 13.02.22, 14.02.22, 28.02.22, 16.03.22, 28.03.22, 06.11.23, 22.05.24

 

ברציפות

בִּרְצִיפוּת בלי הפסקה

שם התואר: רָצוּף, רָצִיף

דוגמאות:

החנות הזאת פתוחה ברציפות 24 שעות ביממה.

הוא עובד ברציפות, בלי הפסקה.

לימדתי שם עשר שנים ברציפות.

אני שומרת עם החברה שלי על קשר רצוף.

 

הערך ברציפות נמצא בידיעות:

 26.07.16, 07.03.1719.03.1827.05.1828.06.1807.10.1824.02.1909.07.1921.07.19, 15.12.19, 09.02.20, 21.02.20, 26.03.20, 19.05.20, 12.01.21, 18.03.21, 21.03.21, 11.04.21, 13.06.21, 14.06.21, 24.06.21, 29.06.21, 30.06.21, 06.07.21, 13.07.21, 02.08.21, 13.09.21, 08.10.21, 15.12.21, 21.12.21, 28.01.22, 01.05.22, 11.05.22, 05.07.22, 19.07.22, 29.10.23, 05.02.24, 06.02.24, 10.04.24

 

ברק

בָּרָק – האור המלווה את הרעם בזמן התנגשות עננים

 

הצילום: ויקיפדיה

השורש: ב.ר.ק

שם הפועל: לְהַבְרִיק

שם הפעולה: הַבְרָקָה

שם עצם: מִבְרָק – טלגרמה

 

דוגמאות:

כשהיא נכנסת לחדר יש לו ברק בעיניים! הוא אוהב אותה מאוד.

היא בחורה מבריקה. סטודנטית מצטיינת.

יש לו רעיונות מצוינים ומְקוריים. הברקות ממש.

 

הערך ברק נמצא בידיעות: 14.07.19, 28.10.19, 09.12.19, 10.12.19, 06.05.20, 16.11.20, 21.07.21, 10.12.23, 19.01.24