Browsing Archives

ברק

בָּרָק – האור המלווה את הרעם בזמן התנגשות עננים

 

הצילום: ויקיפדיה

השורש: ב.ר.ק

שם הפועל: לְהַבְרִיק

שם הפעולה: הַבְרָקָה

שם עצם: מִבְרָק – טלגרמה

 

דוגמאות:

כשהיא נכנסת לחדר יש לו ברק בעיניים! הוא אוהב אותה מאוד.

היא בחורה מבריקה. סטודנטית מצטיינת.

יש לו רעיונות מצוינים ומְקוריים. הברקות ממש.

 

הערך ברק נמצא בידיעות: 14.07.19, 28.10.19, 09.12.19, 10.12.19, 06.05.20, 16.11.20, 21.07.21, 10.12.23, 19.01.24