Browsing Archives

בינה

בִּינָה – חוכמה, שֶׂכֶל, היכולת להבין

השורש: ב.י.ן

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָבִין

שם הפעולה בבניין הפעיל: הֲבָנָה

שם עצם: תְבוּנָה

בִּינָה מְלָאכוּתִית – היכולת של המחשב לעשות פעולות שמחקות את המוח האנושי

שֵן בִּינָה – השיניים הטוחנות הקיצוניות הצומחות בגיל מאוחר

 

הערך בינה נמצא בידיעות: 05.08.19, 09.02.20

 

ביסס

בִּיסֵס חיזק את הבסיס של דבר או טענה

השורש: ב.ס.ס

שם הפועל: לְבַסֵס

שם הפעולה: בִּיסוּס

שם תואר: מְבוּסָס

אדם מבוסס הוא אדם שמצבו הכלכלי טוב ויציב

טענה מבוססת היא טענה שיש לה בסיס עובדתי טוב

 

דוגמאות:

הוא אדם מבוסס. יש לו משרד מצליח.

עורך הדין מבסס את הטענות שלו על עובדות.

השופט אמר שהטענות אינן מבוססות.

הסרט מבוסס על ספר.

הספר מבוסס על מקרה אמיתי.

 

הערך ביסס נמצא בידיעות: 28.07.1601.08.1615.08.1620.12.1621.03.17 06.06.1719.06.1729.10.1710.11.17,

31.01.1804.02.1811.02.1807.03.1827.03.1829.05.1819.07.1823.07.1824.07.1803.09.1808.10.18,

21.11.1813.01.1915.01.1928.01.1911.02.1904.03.19, 30.10.19, 04.12.19, 13.07.20

 

ביצע

בִּיצֵעַ – עשה דבר

ניגן

השורש: ב.צ.ע

שם הפועל: לְבַצֵעַ

שם הפעולה: בִּיצוּעַ

שם עצם: מִבצָע

עבר בבניין פועל: בּוּצַע

עבר בבניין הִתפעל: הִתְבַּצֵעַ

 

דוגמאות:

הוא ביצע את המשימה בצורה מושלמת.

היא מתכננת והוא מבצע.

אני אוהבת את הוולסים של שופן בביצועו של ארתור רובינשטיין.

יש בסופרמרקט מבצע: קילוגרם בשקל.

ראית את הסרט על מבצע אנטבה?

 

הערך ביצע נמצא בידיעות: 14.07.1622.08.1630.10.162.11.1610.11.1611.11.1616.11.1601.12.1611.12.16

18.12.1619.01.1723.01.1728.03.1704.04.1710.05.1725.05.1712.06.1710.07.17 13.07.1723.07.17,

24.07.1702.08.1710.08.1716.08.1720.08.1721.08.1707.09.1712.09.1717.09.1701.11.1714.11.17,

20.11.1723.11.1726.11.17, 26.11.1705.12.1725.12.1707.01.1814.01.1828.01.1830.01.1801.02.18,

04.02.1806.02.1819.02.1822.02.1811.03.1809.04.1810.04.1810.04.1811.04.1804.05.1807.05.18,

10.05.1817.05.1821.05.18, 12.06.1819.06.18, 30.07.1808.08.1818.10.1803.12.1812.12.1812.12.18,

20.12.1827.12.1831.12.1808.01.1909.01.19, 22.01.1929.01.1929.01.1930.01.1905.02.1914.02.19,

24.02.1911.03.1914.03.1918.03.1919.03.1914.05.1919.05.1905.06.1923.06.1904.07.1908.07.19

17.07.1923.07.1923.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 12.08.19, 08.09.19, 22.09.19, 28.11.19, 01.12.19, 08.12.19, 11.12.19, 22.12.19, 31.12.19, 12.01.20, 25.01.20, 17.03.20, 03.05.20, 20.05.20, 02.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 01.07.20, 02.07.20, 09.07.20

 

 

 

 

ביקורת

בִּיקוֹרֶת קריטיקה, דברים נגד מישהו או משהו

השורש: ב.ק.ר

שם הפועל: לבקר (את) 

משמיעים ביקורת, מותחים ביקורת

שימו לב!

מבקרים בירושלים. עורכים ביקור בירושלים.

מבקרים את ראש הממשלה =

1. מבקרים במשרד או בבית של ראש הממשלה. עורכים ביקור אצל ראש הממשלה. 

2. מותחים ביקורת על ראש הממשלה. אומרים שהוא עשה דבר לא טוב ולא נכון.

 

דוגמאות:

יש לך ביקורת על כל דבר. במקום לבקר – תעשה!

מבקר המדינה מתח ביקורת על המעשים של ראש העיר.

קראנו ביקורת טובה על הסרט והלכנו לראות אותו.

יש ביקורות מצוינות על המסעדה הזו. על המסעדה ההיא יש ביקורת גרועה. לא נלך לשם.

יש לי ביקורת בונה שתעזור לכם לתקן את הטעויות.

הוא מבקר כל דבר שהיא עושה. היא שומעת את הביקורת ולא עונה.

בבית החרושת יש תהליך של ביקורת על כל המוצרים.

מבקר העירייה בודק את כל החשבונות של ראש העיר.

 

הערך ביקורת נמצא בידיעות: 14.08.1625.10.1608.12.16, 08.01.1710.01.1729.01.17, 30.01.17, 31.01.1701.02.1715.02.1727.06.1717.08.1730.08.1724.09.17, 20.11.1721.11.1724.11.1709.12.17,

15.01.1810.04.1811.04.1809.05.1803.06.1803.06.1804.06.1809.07.18, 03.10.1804.10.1808.10.1810.10.1815.10.1808.11.1815.11.18, 26.11.1820.12.1823.12.18, 27.12.1827.12.18, 30.12.1807.01.1909.01.1910.01.1914.01.1921.01.1922.01.1929.01.19, 13.02.1926.02.1914.03.1926.03.19, 28.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 08.08.19, 12.08.19, 04.09.19, 05.09.19, 10.09.19, 12.09.19, 22.09.19, 25.09.19, 29.10.19, 06.11.19, 10.11.19, 21.01.20, 04.02.20, 20.02.20, 26.03.20, 14.05.20, 11.06.20, 11.06.20, 16.06.20, 09.07.20

 

 

 

 

 

 

 

בירך

בירך – אמר: שלום! מזל טוב! בהצלחה! חג שמח! ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם…וכו'.

השורש: ב.ר.ך

שם הפועל: לְבָרֵך

שם עצם: בְּרָכָה

מברכים על היין

מברכים את בִרְכַּת המזון

 

הערך בירך נמצא בידיעות: 22.01.1714.03.1716.03.1726.03.1702.04.17, 18.04.17, 08.05.1708.05.17, 09.05.17,

30.10.1731.10.1710.11.1728.12.1723.01.1828.01.18, 05.02.1825.02.1819.03.1824.04.1829.04.18,

13.05.1822.06.1825.06.1808.10.1808.10.1822.11.1826.11.1803.12.1820.12.1831.12.1814.01.1905.02.19,

06.06.1924.06.1908.07.19, 24.07.19, 10.09.19, 25.06.20, 09.07.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בישר

בִּישֵׂר הוֹדִיעַ

השורש: ב.שׂ.ר

שם הפועל: לְבַשֵׂר

בְּשׂוֹרָה היא הודעה, לפעמים טובה ולפעמים רעה.

 

דוגמאות:

הם החליטו להתחתן והזמינו את שני זוגות ההורים לארוחת ערב כדי לבשר להם את הבשורה.

שמעתי בצער רב את הבשורה על מות אביך.

 

הערך בישר נמצא בידיעות: 25.09.1608.12.1626.04.17, 13.07.1723.07.1724.07.17, 30.08.1702.10.1717.07.18,

03.02.1913.03.1903.04.1913.05.19, 31.07.19, 20.01.20