Browsing Archives

בירה

בִּירָה העיר החשובה במדינה,  Capital city

 

 הערך בירה נמצא בידיעות: 05.06.1626.09.1626.10.1620.12.1629.05.1704.06.1703.08.17, 22.08.1706.12.17,

07.12.1711.12.1719.12.1724.12.1722.01.1822.01.1822.01.1823.01.1823.01.1824.01.1828.01.18,

08.03.1809.05.1814.05.1815.05.1821.05.18, 04.06.18, 14.06.1818.07.1819.07.1806.11.1802.12.1816.12.1828.01.1926.02.19,

15.05.1931.05.19, 28.07.19

 

 

 

 

 

 

בירך

בירך – אמר: שלום! מזל טוב! בהצלחה! חג שמח! ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם…וכו'.

השורש: ב.ר.ך

שם הפועל: לְבָרֵך

שם עצם: בְּרָכָה

מברכים על היין

מברכים את בִרְכַּת המזון

 

הערך בירך נמצא בידיעות: 22.01.1714.03.1716.03.1726.03.1702.04.17, 18.04.17, 08.05.1708.05.17, 09.05.17,

30.10.1731.10.1710.11.1728.12.1723.01.1828.01.18, 05.02.1825.02.1819.03.1824.04.1829.04.18,

13.05.1822.06.1825.06.1808.10.1808.10.1822.11.1826.11.1803.12.1820.12.1831.12.1814.01.1905.02.19,

06.06.1924.06.1908.07.19, 24.07.19, 10.09.19