Browsing Archives

ביטל

בִּיטֵל החליט לא לקיים משהו שהיה בתכנית

השורש: ב.ט.ל

שם הפועל: לְבַטֵל

שם הפעולה: בִּיטוּל

הפועל בבניין פּוּעַל: בּוּטַל

הפועל בבניין הִתפעל: הִתבַּטֵל

דוגמאות:

בגלל מזג האוויר ביטלו את הטיול.

הטיסה בוטלה כי לא היו מספיק נוסעים.

ההסכם בינינו מבוטל החל ממחר.

 

הערך ביטל נמצא בידיעות:

02.06.1604.09.1612.09.16, 10.01.1701.02.1719.04.1725.04.17, 26.04.1704.06.1727.06.1718.07.1707.08.1714.08.1713.09.1702.10.17,

 31.10.1708.11.1721.11.17,

09.12.1712.12.17, 27.12.1714.01.1828.01.1806.02.1807.02.1810.04.1825.04.1809.05.18

04.06.18,

06.06.1807.06.1807.06.1814.06.1828.06.1809.07.1818.07.1829.07.18, 15.10.18, 16.10.1817.10.18,

22.10.1823.10.1823.10.1801.11.1812.11.1829.11.1811.12.1817.12.18,

 23.12.1831.01.1906.02.1926.03.19,

26.03.1920.05.1921.05.1923.06.1926.06.1903.07.1922.07.19, 12.08.19, 23.09.19,24.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 26.01.20, 13.02.20, 05.03.20, 08.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 25.03.20, 07.05.20, 14.07.20, 30.07.20, 18.11.20, 19.11.20, 09.12.20, 17.12.20, 29.12.20, 30.12.20, 07.01.21,21.01.21, 21.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 23.02.21, 07.03.21, 10.03.21, 16.03.21, 07.04.21, 21.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 05.05.21, 10.05.21, 24.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 06.06.21, 15.06.21, 20.06.21, 01.07.21, 14.07.21, 22.07.21, 30.09.21, 03.10.21, 10.10.21, 25.10.21, 26.10.21, 10.11.21, 20.12.21, 24.01.22, 27.01.22, 02.02.22, 07.02.22, 23.02.22, 24.04.22, 03.05.22, 10.05.22, 31.05.22, 01.06.22, 08.06.22, 20.06.22, 26.06.22, 10.07.22, 11.07.22, 25.07.22, 18.10.23, 18.10.23, 23.10.22, 26.10.23, 03.01.24, 11.01.24, 23.01.24, 03.02.24, 14.03.24, 18.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 20.03.24, 31.03.24, 18.04.24, 01.05.24, 09.05.24, 22.05.24, 30.05.24