Browsing Archives

אמת

אֱמֶת – דבר נכון. ההפך מ: שֶקֶר

רבים: אֲמִיתוֹת

שם פועל: לְאַמֵת – לבדוק אם הדבר נכון

שם תואר: אֲמִיתִי

תואר הפועל: בֶּאֱמֶת

 

שלום אמת, חברות אמת, אמת לַאֲמִיתָה

 

הערך אמת נמצא בידיעות:

 21.12.1611.12.1728.01.1808.02.1818.02.1812.03.1819.06.1824.11.18,

, 18.02.21 08.01.1922.01.1901.04.1929.05.19, 08.12.19, 03.03.20, 03.11.20, 26.01.21, 11.02.21, 18.02.21, 04.03.21, 29.06.21, 14.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 21.10.21, 15.12.21, 29.12.21, 18.01.22, 20.03.22, 24.04.22, 08.06.22, 10.12.23, 07.01.24, 14.01.24, 07.02.24, 11.02.24 12.03.24