Browsing Archives

אמור

אָמוּרכנראה, צפוי

השורש: א.מ.ר

משתמשים בצירוף אָמוּר + שם פועל כשמדברים על משהו שיקרה בעתיד לפי התוכנית שקיימת כרגע.

במקרים כאלה אפשר לומר גם: צפוי + שם הפועל,  וגם: עומד + שם הפועל, וגם: עתיד +שם הפועל

 

דוגמאות:

הם אמורים להתחתן ביולי.

היא אמורה לסיים את הלימודים השנה.

היינו אמורים להיפגש אתמול, אבל הוא הודיע לי ברגע האחרון שהוא צריך לנסוע לירושלים.

מתי את אמורה ללדת?

היינו אמורים לצאת מחר לטיול, אך החלטנו לא לקיים את הטיול כי מחר אמור לרדת גשם.

אפשר לומר גם: מחר צפוי לרדת גשם, מחר עומד לרדת גשם, אובמה עומד להיפגש עם השגריר, הם עומדים לסיים את הלימודים בינואר.

היא עֲתִידָה לנסוע לצרפת בשבוע הבא. הם עֲתִידִים לעבור דירה בקיץ.

 

הערך אמור נמצא בידיעות: 

06.09.1610.01.1731.01.1727.06.1709.08.1722.08.1731.10.17

19.12.1727.12.17,

09.01.1814.01.1806.02.1822.02.1822.02.1809.05.1824.05.1806.06.18,

 07.06.1814.06.1802.10.18,

 03.10.1818.11.1820.11.1811.12.1823.12.1822.01.1921.02.1930.06.19, 01.08.19, 19.09.19, 13.02.20, 25.03.20, 11.05.20, 09.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 08.09.20, 12.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 07.12.20, 07.01.21, 20.01.21, 26.01.21, 04.02.21, 18.02.21, 14.03.21, 25.04.21, 29.04.21, 02.03.21, 01.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 24.10.21, 30.12.21, 03.02.22, 24.02.22, 29.03.22, 01.05.22, 31.05.22, 02.08.22, 09.08.22, 17.10.23, 18.10.23, 30.11.23, 20.12.23, 20.12.23, 03.01.24, 18.04.24, 01.05.24