Browsing Archives

אלמן

אַלְמָן – בעל שאשתו מתה

אַלְמָנָה – אישה שבעלה מת

אלמנת מלחמה

אלמנת צה"ל

בשפת הדיבור: 'אלמנת קש' – אישה שבעלה לא בבית באופן זמני

 

הערך אלמן נמצא בידיעות: 28.04.1728.04.17, 05.02.18, 04.10.1811.10.1817.12.1818.12.1818.12.1813.01.19, 23.09.19, 15.11.20, 01.05.2203.05.22

 

 

 

אלתר

אִלְתֵר – חיבר משהו באותו רגע, בלי להכין מראש, עשה אימפרביזציה

השורש: א.ל.ת.ר

שם הפועל: לְאַלְתֵר

שם הפעולה: אִלְתוּר – אימפרביזציה

לְאַלְתַר – מייד, ברגע זה

 

דוגמאות:

שחקן ומוסיקאי טובים יודעים גם לְאַלְתֵר.

ישראלים מצטיינים באִלְתוּר פִּתְרונות לכל בעיה.

בעל הבית ביקש מהדיירים לעזוב את הדירה לְאַלְתַר.

 

הערך אלתר נמצא בידיעות: 04.07.19, 02.04.20, 19.01.21, 06.06.21, 14.07.21