או"ם

אוּ"ם UN הָאוּמוֹת הַמְאוּחָדוֹת         אומרים: אוּ"ם

 

הערך או"ם נמצא בידיעות: 26.01.1621.06.1614.09.16, 21.09.16, 26.09.16, 29.11.1608.12.1613.12.1601.01.1716.01.1729.01.1701.02.17, 08.02.1712.02.17, 14.02.17, 21.03.1705.04.17, 03.05.1707.06.17

08.06.1724.06.17, 06.08.1727.08.1728.08.1729.08.1704.09.1706.09.1710.09.17, 19.09.1729.11.17,

29.11.1709.12.1719.12.1724.12.1717.01.18, 30.01.1810.04.18, 21.05.1803.06.1804.06.1817.06.1802.10.1803.10.1808.10.1810.10.1811.10.18, 15.10.1829.10.18

16.11.1824.11.1829.11.1829.11.18