Browsing Archives

אבטח

אִבטֵחַ שמר

השורש: ב.ט.ח

שם הפועל: לְאַבטֵחַ

שם הפעולה: אַבטָחָה

מְאַבטֵחַ שומר עם נשק

אֶמְצְעֵי אַבְטָחָה – שומרים, מצלמות אבטחה, גַלַאֵי מתכת (מגנומטרים), סוֹרָגִים 

דוגמאות:

הילדים יצאו לטיול של בית הספר עם שני מְאַבטְחִים.

לראש הממשלה יש מאבטחים שהולכים איתו לכל מקום.

בשירות הביטחון הכללי יש יחידה לאבטחת אישים, שמאבטחת, בין השאר, את ראש הממשלה. 

בכל משרד עושים במחשבים פעולות לאבטחת מידע. 

 

הערך אבטח נמצא בידיעות: 

21.07.1607.08.1605.01.1722.01.1722.01.1702.04.1724.05.17,

 17.07.1725.07.17

03.08.1727.09.1710.11.17, 12.12.1701.01.1809.01.1806.05.1814.05.1817.07.1814.08.1826.12.18,

 03.01.1912.02.1909.04.1919.05.19,

02.06.19, 12.08.19, 16.09.19, 10.10.19, 27.11.19, 03.12.19, 19.01.20, 23.01.20, 18.02.20, 23.02.20, 08.03.20, 24.05.20, 25.05.20, 18.11.20, 29.11.20, 23.12.20, 21.01.21, 30.05.21, 31.05.21, 14.06.21, 24.10.21, 31.10.21, 07.11.21, 06.12.21, 13.12.21, 15.12.21, 11.01.22, 21.03.22, 27.04.22, 01.05.22, 18.05.22, 13.07.22, 14.07.22, 30.10.23, 23.01.24, 13.02.24, 29.03.24, 02.04.24, 05.05.24, 03.06.24 05.06.24, 06.06.24