Browsing Archives

אבהות

אַבָּהוּת – מעמדו ומצבו של האב, הקשר של האב לילדיו

בדיקת אַבָּהוּת – בדיקה שבודקת מי האב של הילד

שם תואר: אַבָּהִי

יַחַס אַבָּהִי, מַבָּט אַבָּהִי

וכך גם:

הוֹרוּת, אִימָהוּת

שמות תואר: הוֹרִי, אִימָהִי

 

הערך אבהות נמצא בידיעות: 21.06.16