Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

ש"ג

ש"ג שומר גדודי בצה"ל – החייל השומר בשער הכניסה לבסיס

בתרבות הישראלית נוהגים לפעמים להטיל את האחריות על טעויות ומחדלים על השין גימל (החייל או העובד הפשוט) – במקום להטיל אותה על הגנרל (המנהל, המפקד).

 

הערך ש"ג נמצא בידיעות:

שב"ח

שַבַּ"ח – שוֹהֶה בִּלְתִי חוקי

שוהה בלתי חוקי הוא מי שנמצא בתחומי המדינה בלי שיש בידיו היתר לכך. בישראל השימוש בבביטוי מתייחס בעיקר לפלסטיני תושב יהודה והשומרון וחבל עזה הנכנס לישראל ללא היתר כניסה.  

 

הערך שב"ח נמצא בידיעות:  08.05.22