Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

ש"ג

ש"ג שומר גדודי בצה"ל – החייל השומר בשער הכניסה לבסיס

בתרבות הישראלית נוהגים לפעמים להטיל את האחריות על טעויות ומחדלים על השין גימל (החייל או העובד הפשוט) – במקום להטיל אותה על הגנרל (המנהל, המפקד).

 

הערך ש"ג נמצא בידיעות:

שב"כ

שבּ"כּ – שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל         קוראים: שַבַּ"כּ

 

הערך שב"כ נמצא בידיעות: 17.12.17, 25.12.17, 31.01.1808.02.1827.03.1811.04.18, 12.04.1814.06.18, 14.06.18,

19.06.1810.07.1805.08.1809.08.1803.09.18, 03.01.1907.01.1909.01.1910.01.1914.01.19, 07.08.19, 21.01.20, 23.01.20, 19.03.20, 02.07.20, 06.06.21, 06.06.21, 09.06.21, 15.06.21