Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

קק"ל

קָקָ"ל –  קרן קיימת לישראל           אומרים גם: קָקָ"ל

קרן קיימת לישראל (קק"ל) היא ארגון ציוני שנוסד ב־1901, כאמצעי לאיסוף

כספים מיהודים לשם קניית קַרקָעוֹת בארץ ישראל וְהַכשָרָתָן לְהִתייַשבוּת יהודית.

מאז קום המדינה היא עוסקת במפעלי יִיעוּר, פְּרִיצַת דרכים, הַכשָרָת קַרקַע וחינוך.

 קקל

 

פסל, בעיצובו של אליעזר ויסהוף, המוצב על ידי הקרן הקיימת ביערותיה, לציון כי המקום יוער על ידי הקרן.

(אלמוג, ויקימדיה)

 

משמעות הסמל

בסמל קק"ל 3 צבעים: חום, ירוק וכחול. החום מסמל את הקשר לקרקע,

הירוק מסמל את אחריות הקק"ל לייעור והכחול מסמל את המים. קק"ל לקחה

על עצמה אחריות לשיקום נחלים ולאגירת מים כדי לסייע להתיישבות.

 קקל לוגו

סמל קק"ל 

(ויקיפדיה)

 

הערך קק"ל נמצא בידיעות: 09.08.1716.08.1715.10.1713.01.1917.01.1923.01.1927.03.19,

10.11.19, 10.02.20, 13.01.21, 04.04.21, 13.01.22, 17.05.22, 23.5.24