Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

פיז"ה

מבחן פיז"המבחן פיז"ה (באנגלית: Programme for International Student Assessment, בראשי תיבות: PISA) הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך, המתקיים פעם לשלוש שנים, מאז שנת 2000. המחקר נערך על ידי מנהל החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD).

 

הערך פיז"ה נמצא בידיעות: 09.09.20

 

פלי"ם

פלי"ם – פלמ"ח+ים.      קוראים: פַּלְיָ"ם.

הפלי"ם היה המחלקה הימית של הארגון הצבאי, "הפלמ"ח".

הפלי"ם פעל בשנים 1948-1943.

תפקידיו העיקריים:

ליווי של אוניות המַעפִּילִים (העולים) בדרכן לארץ.

לחימה ימית נגד האוניות הבריטיות שניסו למנוע את כניסת המעפילים.

 

הערך פלי"ם נמצא בידיעות: 13.09.17