Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

מ"כ

מַ"כְּ – מפקד כיתה בצה"ל                אומרים גם: מַ"כּ   וברבים: מַ"כִּים

מ"מ – מפקד מחלקה בצה"ל   וגם: ממלא מקום 

מ"פ – מפקד פלוגה בצה"ל

מג"ד – מפקד גדוד בצה"ל

מָחָ"ט – מפקד חטיבה בצה"ל

מָחָ"א – מפקד חיל האוויר

 

הערך מ"כ נמצא בידיעות: 13.01.1915.01.19, 09.03.24

 

מד"א

מָדָ"א – מגן דוד אדום         אומרים: מָדָ"א

הארגון הלאומי לשירותי רפואה דחופה ועזרה ראשונה לפני אִשפּוּז ולשירותי הדם.

מספר הטלפון של מד"א: 101

 

הערך מד"א נמצא בידיעות:

24.07.1613.10.1629.11.1629.05.1703.07.17, 05.07.1706.07.1720.07.1702.08.1701.10.1713.12.1701.01.1810.01.18,

 02.15.1802.15.1823.07.19, 10.10.19, 19.03.20, 24.03.20, 19.04.20, 06.09.20, 17.09.20, 29.09.20, 14.02.21, 04.03.21, 29.04.21, 13.06.21, 21.06.21, 06.12.21, 20.12.21, 21.12.21, 06.02.21, 27.06.22, 13.07.22, 20.07.22, 08.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 28.11.23, 18.02.24