Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

חטמ"ר

חַטְמָ"ר – חטיבה מֶרְחָבִית

חטיבה מרחבית היא הגדרה לסוג חטיבה במבנה צה"ל. על פי ההיררכיה היחידתית בצה"ל, לצד החטיבות הלוחמות קיימות גם החטיבות המרחביות, שתפקידן הוא לספק תשתית לוגיסטית לאזור או למרחב שבו מתבצעות פעולות.