Browsing Archives

ראשי תיבות וקיצורים

דו"ח

דוּ"חַ (ז')  –  רָאשֵי תֵיבוֹת: דִין וְחֶשבּוֹן, רפּוֹרט

רבים: דוּחוֹת

מראשי התיבות דו"ח נוצר פועל: לְדַוֵוחַ

מְדַווחִים על… (משהו) ל… (מישהו)

שם הפעולה: דִיווּחַ

הערה: אפשר לכתוב: דו"ח, דו"חות ואפשר לכתוב דוח, דוחות.

 

דוגמאות:

המנכ"ל הציג להנהלת החברה את הדוּ"חוֹת הכספיים של החברה.

השוטר רשם דוּ"חַ תנועה לנהג שנסע במהירות 120 קמ"ש.  

הנהג קיבל השנה חמישה דוּחוֹת תנועה.

המנהל דִיוַוח להנהלה על התקדמות הפרויקט. אחרי הַדִיווּחַ התקיים דיון.

הַכַּתָב המדיני דִיוַוחַ בחדשות על הפגישות של ראש הממשלה עם שר החוץ.

 

הערך דו"ח נמצא בידיעות:

31.05.1608.07.16, 08.07.16, 08.07.1608.07.1617.08.16, 08.09.162.11.16, 16.11.1619.11.1627.11.1608.12.1615.12.16, 16.01.17, 17.01.1730.01.1721.03.1704.06.17, 27.06.1703.07.1716.10.17, 16.10.17, 08.11.1714.11.1730.11.1707.12.1709.12.1719.12.1728.01.18,

04.02.1808.03.1813.03.1814.03.1809.04.1809.05.1804.06.1805.06.18,

 03.07.18, 08.10.18, 14.11.18,

21.11.1814.03.19, 01.05.1919.06.19, 20.06.19, 25.06.19, 07.10.19, 12.11.19, 18.11.19, 02.12.19, 07.01.20, 09.02.20, 20.02.20, 24.03.20, 21.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 09.09.20, 29.09.20, 11.10.20, 15.10.20, 27.10.20, 18.11.20, 07.12.20, 03.01.21, 10.01.21, 17.01.21, 01.02.21, 11.02.21, 18.03.21, 02.05.21, 08.08.21, 10.08.21, 01.09.21, 02.01.22, 23.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 08.02.22, 27.04.22, 31.05.22, 10.06.22, 13.07.22, 28.12.23, 23.01.24, 28.01.24, 12.02.24, 22.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 07.03.24, 31.03.24, 01.04.24, 03.04.24, 06.05.24, 23.05.24, 29.05.24