Browsing Archives

פתגמים

תפס את החבל בשני ראשים

וגם: לֶאֱחוֹז את החבל בשני רָאשִים
המשמעות:

ניסה להשיג שני דברים מנוגדים שלא יכולים להתקיים ביחד.

חֶבֶל – חוּט עבה וחזק

רָאשִים – קְצָווֹת  ראש החבל – קְצֵה החֶבֶל

דוגמה:

התושבים נפגשו עם ראש העירייה וביקשו שהעירייה תשפר את השירותים שלה וגם תוריד מיסים. ראש העיר הסביר להם שאי אפשר לִתְפּוֹס אֶת הַחֶבֶל בִּשְׁנֵי רָאשִׁים.

פתגם בעל משמעות דומה:

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שְלֵמָה

המקור:

בראשית רבה, פרשה ל"ט, סימן ו'

 

תפסת מרובה לא תפסת!

המשמעות:

מי שמנסה לעשות יותר מדי אינו משיג כלום. לִתפּוֹשׂ / לִתפּוֹס – להחזיק מרובֶּה: רב, הרבה, כמות גדולה

אפשר לכתוב גם בשי"ן: תָּפַשְׂתָ מְרֻבֶּה – לֹא תָּפַשְׂתָ 

דוגמה:

השתדל להתרכז כל פעם בלימוד לבחינה הקרובה, אם תלמד לכל הבחינות ביחד לא תזכור כלום.

 המקור:

 בבלי, מסכת סוכה, ה', א' 

הפתגם תפסת מרובה – לא תפסת נמצא ב: 22.3.16