Browsing Archives

פתגמים

שמו הולך לפניו

המשמעות:

הוא מפורסם. רבים מכירים את המעשים הטובים שעשה, את הכישרון ואת היֶדַע והמומחיות שלו.

דוגמה:

הוא הכירורג מספר 1 בישראל. שמו הולך לפניו בכל העולם.

המקור:

נאמר על רבי עקיבא מפי רבי דוסא.

שתיקה שָווָה זָהָב

המשמעות: 

לשתיקה יש ערך רב. לפעמים – לא לדבר זה הדבר החכם ביותר.

זהב –  מתכת יקרה, gpld

שָווֶה – זה הערך שלו. סימן השווה: =

 

פתגמים נוספים בעלי משמעות דומה:

 

יפה שתיקה לחכמים (המקור: לשון חז"ל)

המשמעות:

אנשים חכמים לא מדברים יותר מדי…

 

סְייָג לַחוכמה – שְתיקה (המקור: לשון חז"ל)

סְייָג – גבול, גדר

המשמעות:

השתיקה היא כמו גדר או גבול השומרים על החוכמה.