Browsing Archives

פתגמים

קול קורא במדבר

המשמעות:

קריאה או בקשה שמגיעה לאוזניים לא שומעות ולא מקבלות.

מִדְבָּר – מקום גדול יבש וריק, DESERT

דוגמה:

הזהרתי כמה פעמים מפני הסכנה. דבריי היו כְּקול קורא בַּמִדְבָּר. אף אחד לא רצה להקשיב לי ובסוף קרה אסון.

המקור:

פירוש שגוי של הפסוק:

"קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה' יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹוהֵינו".  (ישעיה פרק מ' פסוק 3)

קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו

 

המשמעות:

האיש הזה הוא איש לא ישר. הוא עשה מעשים לא כשרים, העבר שלו לא נקי.

קוּפָּה – קופסה, תיבה

שְרָצִים – חרקים, בעלי חיים קטנים  insects

דוגמה:

החליטו לבטל את המועמדות שלו לתפקיד אחרי שבדקו ומצאו שקֻפָּה שֶׁל שְׁרָצִים תְלוּיָה לוֹ מֵאֲחוֹרָיו.

מקור:

מסכת יומא פרק כ"ב

קוצו של יוד

המשמעות:

עניין של מה בכך, פרט קטן ולא כל כך חשוב.

קוץ – קצה

קוצו של יו"ד – הצ'ופצי'ק הקטן של האות יו"ד

דוגמה:

המורה שלנו שם לב לכל פרט קטן בשיעורי הבית. הוא מקפיד על קוֹצוֹ שֶׁל יוֹד.  

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א'

קירח מכאן ומכאן

המשמעות:

מפסיד מכל הצדדים. מפסיד הכול.

קֵירֵח – בלי שיער בראש –  bald

דוגמה:

הוא חשב שיצליח גם לסיים את התואר בשנתיים וגם להמשיך בתפקיד בעבודה. אך הוא יצא קֵירֵחַ מִכָּאן וּמִכָּאן. הלימודים נמשכו ארבע שנים ופיטרו אותו מהעבודה כי לא הצליח בתפקיד.

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף ס', עמוד ב'

קנאת סופרים תַרְבֶּה חוכמה

 

המשמעות:

לקִנְאָה ולתחרות בין אנשים יש גם יתרונות. הן יוצרות מוטיבציה להתאמץ כדי להיות טובים יותר.

קִנְאָה – Envy ,Jealousy

סוֹפֵר – אדם הכותב ספרים

דוגמה:

תלמידים רבים מאוד שלחו השנה חיבורים לתחרות. קִנְאַת סוֹפְרִים תַרְבֶּה חוֹכְמָה.

מקור:

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא – דף כא', עמוד א'

קנה עולמו בשעה אחת

המשמעות:

עשה מעשה טוב גדול וחשוב ובזכותו זכה לפרסום ולהצלחה.

דוגמה:

כשפנינו לראש העיר בבקשה לעזור למשפחה השכולה הוא התגייס מיד לעזור להם. אצלי הוא קָנָה עוֹלָמוֹ בְּשָׁעָה אַחַת. לא אשכח זאת.

המקור:

מסכת עבוֹדה זרה, דף י', עמוד ב'