Browsing Archives

פתגמים

קנאת סופרים תַרְבֶּה חוכמה

 

המשמעות:

לקִנְאָה ולתחרות בין אנשים יש גם יתרונות. הן יוצרות מוטיבציה להתאמץ כדי להיות טובים יותר.

קִנְאָה – Envy ,Jealousy

סוֹפֵר – אדם הכותב ספרים

דוגמה:

תלמידים רבים מאוד שלחו השנה חיבורים לתחרות. קִנְאַת סוֹפְרִים תַרְבֶּה חוֹכְמָה.

מקור:

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא – דף כא', עמוד א'

קנה עולמו בשעה אחת

המשמעות:

עשה מעשה טוב גדול וחשוב ובזכותו זכה לפרסום ולהצלחה.

דוגמה:

כשפנינו לראש העיר בבקשה לעזור למשפחה השכולה הוא התגייס מיד לעזור להם. אצלי הוא קָנָה עוֹלָמוֹ בְּשָׁעָה אַחַת. לא אשכח זאת.

המקור:

מסכת עבוֹדה זרה, דף י', עמוד ב'