Browsing Archives

פתגמים

פִּיקוּחַ נֶפֶש דוֹחֶה שַבָּת

המשמעות:

שמירה על חיי אדם חשובה יותר אפילו מהשבת. אם חיי אדם בסכנה – מותר לעשות כל דבר כדי להציל אותו, אפילו אם זו עבודה בשבת.

פִּיקוּחַ נֶפֶש – שמירה על חיי אדם, הצלת חיים

נֶפֶש – נשמה

דוֹחֶה – מעביר לזמן אחר, מְבַטַל- לא מקבל

פיו ולבו שווים

המשמעות:

הוא אומר את מה שהוא חושב ומרגיש. הוא אדם ישר.

פִּּיו – הַפֶּה שלו

לִבּו – הַלֵב שלו

שָווֶה – אותו דבר

דוגמה:

אתה יכול להאמין לכל מילה שהוא אומר. אני מכיר אותו, פִּיו וליבו שווים.

המקור:

(תְּרוּמוֹת ג' ח)

 

פתגם בעל משמעות דומה:

תוֹכוֹ כְּבָרוֹ

תוֹך – פנים

בַּר – חוץ, הצד החיצוני

 

פתגמים בעלי משמעות הפוכה:

אֵין תוֹכוֹ כְּבָרוֹ – הוא אדם צבוע, דו פרצופי

אֶחָד בַּפֶּה וְאֶחָד בַּלֵב    

פּיו ולִבו אינם שווים

 

 

פסח על שתי הסעיפים

המשמעות:

היה לו קשה להחליט. עבר מאפשרות אחת לשנייה בלי לבחור באף אחת מהן. עבר כמו ציפור מענף לענף

פָּסַח: עבר מעל דבר, עבר מדבר לדבר

סְעִיף: ענף

דוגמה:

קשה לו להחליט עם להמשיך ללמוד לדוקטורט או לקבל את הצעת העבודה בחו"ל.  הוא פּוסֵח עַל שְׁתֵי הַסְעִיפִּים.

 

המקור:

מלכים א', פרק י"ח, פסוק 21

 

הערך פסח נמצא בידיעות: 26.02.24