Browsing Archives

פתגמים

עבר זמנו – בטל קורבנו

המשמעות:

אין טעם לעשות את הדבר לאחר שעבר הזמן המתאים לעשות אותו. הדבר כבר לא רלוונטי

בָּטֵל – לא קיים, מבוּטָל – מבטלים אותו – לא עושים אותו

קוֹרְבָּן  – sacrifice רבים: קוֹרְבָּנוֹֹת  קוֹרְבָּנוֹ – הקורבן שלו

ביהדות: קורבנות הם בעלי חיים או צמחים שמביאים אותם לבית המקדש ושורפים אותם אש המזבח כמתנה וכתודה לאלוהים.

להקריב  קורבן –  to sacrifice – לתת, להעלות קורבן

דוגמה:

עכשיו אתם מתחילים לתכנן לי מסיבה, שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? אין טעם! עָבַר זְמַנוֹ – בָּטֵל קָרְבָּנוֹ!

המקור:

מסכת ברכות כ"ו א'

עוד חזון למועד

המשמעות: 

עוד לא הגיע הזמן הנכון לדָבָר. הדָבָר יקרה, אבל בעוד זמן רב.

חָזוֹן – חלום לעתיד, נבואה, vision

מוֹעֵד – זמן

דוגמה:

כשהדודות שלו שואלות אותו מתי סוף סוף יִתְחַתֵן, הוא עונה: עוד חזון למועד…

המקור:

חבקוק פרק ב', פסוקים 2-3

 

עולם כמנהגו נוהג

המשמעות:

הכל נמשך כרגיל, שום דבר לא השתנה. העולם ממשיך לנהוג ולהתקיים כמו שהוא רגיל, ללא כל שינויים.

דוגמה:

כל המומחים מדברים נגד עישון אך עוֹלָם כְּמִנְהָגוֹ נוֹהֵג.

פתגמים בעלי משמעות דומה:

אין חדש תחת השמש

מה שהיה הוא שיהיה

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף נ"ד עמוד ב'