Browsing Archives

פתגמים

לֵך אֶל נְמלה עָצֵל, רְאֵה דְרָכֶיהָ וחֲכָם!

המשמעות:

בני האדם (ובעיקר העצלנים) צריכים ללמוד מהנמלה, שעובדת קשה מאוד. 

נְמָלָה (נקבה) – חרק קטנטן, Ant

רבים: נְמָלִים

עָצֵל – אדם שאינו אוהב לעבוד ולהתאמץ

 

המקור: משלי, ו', ו'

לא דוּבִּים ולא יַעַר

המשמעות:

אין שום בסיס לדבר הזה במציאות. זה ממש לא נכון.

דוֹב – בעל חיים כבד, bear

רבים: דוּבִּים

יַעַר (ז') – מקום שגדלים בו עצים רבים, forest

רבים: יְעָרוֹת

דוגמה:

– שמעת בחדשות על החקירה נגד השר?

– כן, שמעתי, אבל אני עבדתי איתו שנים רבות ואני אומר לך: לא דובים ולא יער. לא היה ולא נברא! לא היו דברים מעולם!

 

המקור: פירוש חכמי התלמוד לסיפור בספר מלכים ב', פרק ב' פסוקים 24-23.

 

לא הביישן לָמֵד ולא הקפדן מלמד

המשמעות:

כדי להיות תלמיד טוב וללמוד אתה צריך לא להתבייש לשאול שאלות ולומר שאינך יודע.

בַּיישָן – אדם חסר ביטחון, מתבייש מאחרים, מתבייש לשאול שאלות

קַפְּדָן – פדנט, שם לב לכל הפרטים הקטנים

מורה טוב צריך לדעת מתי להיות קפדן ומתי להיות פחות קפדן.

 

המקור: מסכת אבות, ב', ה'

לא ידע בין ימינו לשְׂמֹאלוֹ

 

המשמעות:

לא הסתדר, לא ידע מה לעשות, היה מבולבל

יְמִינוֹ – יד ימין שלו, צד ימין שלו

שְׂמֹאלוֹ – יד שְׂמֹאל שלו, צד שְׂמֹאל שלו

דוגמה:

כשהתחלתי לעבוד שם הכול נראה לי קשה ומסובך. לא ידעתי בין ימיני לשמאלי. החברים במשרד עזרו לי להיכנס מהר לעניינים.

פתגם בעל משמעות דומה:

לא מצא את ידיו ואת רגליו.

המקור:

יונה ד', פרק י"א

 

 

 

לא לעולם חוסן

המשמעות:

דברים משתנים. גם דברים טובים לא נשארים לתמיד. העולם הוא גלגל. אם אתה חזק ומצליח בהווה אין זה אומר שבעתיד המצב הזה יימשך.

חוֹסֶן –  כוח

דוגמה:

כל פוליטיקאי צריך לזכור: לא לְעוֹלָם חוֹסֶן

המקור: משלי, כ"ז, כ"ד

לא מדוּבְשָך ולא מֵעוּקְצָך

 

המשמעות:

לא מהטוב ולא מהרע.

הדבורה נותנת דבר טוב (דבש) אך גם דבר רע (היא עוֹקֶצֶת ופוגעת ומכאיבה).

הפתגם אומר:

אם אתה נותן לנו משהו טוב ביחד עם משהו רע – אל תִתֵן דבר! לא את הטוב וגם לא את הרע.

 

דְבַש – המוצר המתוק שהדבורה מְייַצֶרֶת, honey, דוּבְשך – הדבש שלך

עוֹקֶץ – איבר מחודד בבעלי החיים המיועד להגנה מפני תוקפים. לדבורה יש עוקץ והיא עוקצת ומכאיבה. עוקצך – העוֹקֶץ המכאיב והפוגע שלך.

לַעֲקוֹץ – להכאיב, לפצוע, לפגוע

המקור:

המדרש בסיפור על בלעם (במדבר רבה, כ', ט'):

אלוהים אמר לבִלעם שלא יְקַלֵל את עם ישראל. אמר לו בלעם: אֵלֵך וַאֲבָרֵך אותם. הֵשִיב לו אלוהים: אין הם צריכים לְבִרְכָתְך. מָשָל אומרים לצִרעה (לדבורה): לא מִדוּבשָך ולא מֵעוּקְצָך.

דוגמה:

אם בכל פעם שאתה עוזר לי אתה גם מתלונן שאני לא בסדר, אז לא אבקש ממך עזרה. לא מִדובשך ולא מֵעוקצך!

 

הערכים דבש, עוקץ נמצאים בידיעות: 10.04.18

 

 

 

 

לא מצא את הידיים ואת הרגליים

וגם: איבד את הידיים ואת הרגליים 

המשמעות:

התבלבל, הסתבך. לא ידע איך לפעול

דוגמה:

ניסיתי לסדר את המסמכים אבל יש שם בלגן גדול. לא מצאתי את הידיים ואת הרגליים. השארתי את הבלגן. אנסה שוב בחופשה הבאה…