Browsing Archives

פתגמים

יודֵעַ צַדִיק נֶפֶש בְּהֶמְתוֹ

המשמעות:

כל אחד מכיר מצוין את מי שקרוב אליו.

יודע – מכיר

צַדִיק – בן אדם ישר

בְּהֵמָה  – בעל חיים: פרה, סוס, חמור

 

דוגמה:

אני יודעת בדיוק מה דעתך בעניין ומה את מתכוונת לעשות. יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶש בְּהֵמְתוֹ.

המקור:

משלי פרק י"ב, פסוק י'

יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק

המשמעות:

יותר משאדם רוצה לקבל טובה מידי אחרים, רוצים אחרים להעניקה לו.

עֵגֶל: ולד של פרה.

יוֹנֵק (לִינוֹק): מוצץ חלב משדי אימו.

מֵינִיקָה (לְהֵינִיק): מאכילה תינוק או גור משדיה.

דוגמה:

המורה ממשיך בשיעור גם אחרי הצלצול, הוא רוצה לסיים את הנושא שהתחיל. התלמידים רוצים ללכת כבר הביתה. יוֹתֵר מִמַה שֶהָעֵגֶל רוֹצֶה לִינוֹק הַפָּרָה רוֹצָה להֵינִיק.