Browsing Archives

פתגמים

וְהָדַרְתָ פְּנֵי זָקֵן

המשמעות:

צריך לתת כבוד לאנשים מבוגרים.

הָדָר יופי, פאר

משפחת ההֲדָרִים, עֲצֵי הָדָר, פֵּירוֹת הדר: תפוז, לימון, אשכולית, קלמנטינה, מנדרינה, פומלה, פומלית, אתרוג

 

הערך והדרת פני זקן נמצא בידיעות: 20.06.16