Browsing Archives

פתגמים

הקש ששבר את גב הגמל

המשמעות:

הדבר הקטן והלא כל כך חשוב  – הוא שגרם לאדם להיכשל או לוותר.

קַש – strow, הקש הוא קל במשקל

גָמָל –  camal

 

דוגמאות:

המנהל רצה לפטר אותה כבר מזמן כי היא מדברת בטלפון במקום לעבוד. הקַש ששָבַר את גַב הגָמָל היה כשהיא יצאה לחופשה ארוכה בלי להודיע על כך מראש.