Browsing Archives

פתגמים

הניח מעותיו על קרן הצבי

 

 

המשמעות:

שם את כספו במקום לא בטוח, סיכן את כספו.

הִנִיחַ – שָׂם

מָעוֹת – מטבעות כסף

צְבִי – בעל חיים עם קרניים

דוגמה:

הוא הִנִיחַ מָעוֹתיו עַל קֶרֶן הַצְבִי כשהחליט לקנות את החברה. עד היום הוא משלם על כך.

אני לא משקיע את הכסף במניות. אני לא שם כספי על קרן הצבי.

המקור:

מסכת כתובות י"ג, עמוד ב'