Browsing Archives

פתגמים

המִן הגורן או מִן היקב

 

המשמעות:

הפתגם הוא שאלה: מאין אקח את מה שאתה רוצה? מאין אקח את מה שאתה מבקש?

בעברית המודרנית משתמשים בביטוי כמשפט חִיווּי: מן הגורן או מן היקב.

הֲמִן –  ה"א השאלה מצטרפת למילת היחס 'מן'. הפירוש: מאין?

גוֹרֶן – המקום שבו דשים את התבואה שעושים ממנה קמח

יֶקֶב – המקום שבו מכינים את היין מהענבים

דוגמה:

כשהוא פנה אליי בהצעה לנהל את הפרויקט, לא ידענו מאין נשיג את הכסף – הֲמִן הַגוֹרֶן או מִן הַיֶקֶב.

הם אספו שקל לשקל מן הגורן ומן היקב והצליחו לסיים את בניית המוזיאון.

המקור:

מלכים ב', פרק ו', פסוק כ"ז